Skip to Content

Languages

  • Polski
  • English

Życiorys

Tadeusz Marcin Chabrowski (ur. 11 listopada 1934 r. w Złotym Potoku koło Częstochowy), poeta, były duchowny katolicki.

Syn pracownika kolejowego Edmunda Chabrowskiego i Stanisławy z Nowaków, brat artysty malarza Stefana Chabrowskiego.

W młodości mieszkał z rodziną w Częstochowie, uczył się w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Małą maturę zdał w 1951 r., po czym wstapił do nowicjatu zakonu paulinów w Zarkach i kontynuował nauke w szkole średniej w Seminarium Ojców Paulinów na krakowskiej Skalce. Studiował filozofię tomistyczną i teologie w Instytucie św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie. 28 sierpnia 1958 roku w Zakonie Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie obral imie Waclaw. Swiecenia kaplanskie otrzymal w 1960 r.

W 1961 r. wyjechal do USA, oddelegowany do amerykanskiej prowincji paulinów w Doylestown.

 W tym czasie wydawal polsko-amerykanski miesięcznik “Jasna Góra”. Nastepnie studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Katolickiego w Dublinie (1965-1966), oraz polonistyke na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Przez rok (1965) redagowal polskie pismo wychodzące w Londynie - “Gazete Niedzielną”. W 1967 r. wystapił z zakonu, wstepujac w zwiazek małżenski. W latach 1969 - 1970 był nauczycielem religii, łaciny i literatury w Friends Academy College (Pensylwania), a następnie doktorantem Uniwersytetu Temple w Filadelfii (religia i kultura współczesna; 1971; stopień “Master of Arts” w zakresie kulturoznawstwa). Był stypendystą Fundacji Kosciuszkowskiej (1972), studiując m.in. podyplomowo literature i filozofie na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowal studia w zakresie socjologii na Fordham University w Nowym Jorku (1975 - 1976; stopień: “Bachelor of Science”), oraz optyke w New York City Technical College (1990-1997). Od 1983 r., wspólnie z żona wydaje miesięcznik pt.: “The Voice. Polish-American Media”. W 1998 r. powstal film dokumentalny o pisarzu, w rezyserii Józefa Gębskiego pt.: “Nostalgia Brooklynu”.Tadeusz Chabrowski, USA, poczatek l. 70. (z archiwum pisarza)

Debiutowal w 1960 r. wierszami na lamach “Tygodnika Powszechnego”. Publikowal równiez m.in. w “Nowym Wyrazie”, “Więzi”, w paryskiej “Kulturze”, londynskich “Wiadomościach”, “Kontynentach-Nowym Merkuriuszu”, “Oficynie Poetów”, “Akcencie”, “Przeglądzie Katolickim”, irlandzkim “The Leader” i amerykanskim “The Polish Review”, “New horizon”, “Greenpoint Gazette”. Jego wiersze w tłumaczeniu na jezyk niemiecki ukazaly sie w antologii Karla Dedeciusa pt.: Lyrisches Quintett (Suhrkamp Verlag 1992). Istnieją takze dwa nagrania jego poezji na kasetach magnetofonowych: Madonny (wyk. Danuta Michalowska, Andrzej Frycz) oraz Wracamy do kraju (wyk. Piotr Fronczewski, Waclaw Szklarski).Członek: Centrum Polsko-Slowianskiego w Nowym Jorku (od 1973 r., w tym prezes w latach 1998-1999), Związku Pisarzy Polskich na
Obczyznie (od 1983 r.), Polish American Media Incorporation (od 1994 r., w tym prezes od1996), Polskiego Instytutu Naukowego w USA (od 1994 r.), Pulaski Association of Business and Profesional Men (od 1995 r., w tym wiceprezes w latach 1997-1999), Kongresu Polonii Amerykanskiej (od 1996 r.), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1990 r.) i Polskiego PEN-Clubu (od 2000 r.) oraz Komitetu Parady Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku (od 2000 r., w tym wiceprezes od 2001 r.).
Jest laureatem szeregu nagród, m.in.: Nagrody im. Z. Polkowskiej-Szkaradzinskiej w konkursie emigracyjnego pisma “Kontynenty”, Nagrody Fundacji Koscielskich w Szwajcarii z 1965 (za tom Lato w Pensylwanii) i 1971 roku (za wspólautorstwo antologii Slowa na pustyni), amerykanskiej nagrody World of Poetry Press (1990), Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy z 1993 r.
Mieszka w Nowym Jorku, na Brooklynie.